Alle voorwaarden zijn vervuld!

Wij feliciteren alle kopers van Hoflanen fase 1 en 2!

 

De omgevingsvergunning is onherroepelijk, de Woningborg planacceptatie is afgegeven en de locatie is bouwrijp. Dit betekent dat aan alle opschortende voorwaarden is voldaan en de koop- en aannemingssom van fase 1 en 2 definitief is. Wij willen u hiermee van harte feliciteren!

De notaris heeft de kopers benaderd voor het maken van een afspraak voor het ondertekenen van de akte van levering. 

Na de zomer start Waal met de werkzaamheden voor de bouw van de woningen van fase 1 en 2. De woonconsulent van Waal brengt alle kopers op de hoogte van de planning en voortgang van de bouw. Informatie ten behoeve van een feestelijk moment volgt ter zijner tijd. De invulling van het feestelijk moment is afhankelijk van de COVID-19 geldende maatregelen.

 

Wij kijken uit naar een voorspoedige bouwperiode!